Polityka prywatności

W niniejszej Polityce Prywatności użytkownicy mogą znaleźć wszystkie ważne informacje dotyczące wykorzystywania przez nas danych osobowych, niezależnie od kanału lub środka (online lub osobiście) używanego do interakcji z nami.

Użytkownikom, którzy chcą dowiedzieć się, w jaki sposób korzystamy z plików cookies i podobnych technologii, które mogą być instalowane na urządzeniach końcowych naszych klientów i użytkowników, zalecamy zapoznanie się z Polityką plików cookies.

Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania, jest ATC Development Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-430), ul. Stacha Świstackiego 25/1A,  E-mail: biuro@atcdevelopment.pl Telefon: + 48 71 790 11 09

Inspektor ochrony danych

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możecie Państwo  skontaktować się z wyznaczonym Inspektorem ochrony danych pod adresem: iod@atcdevelopment.pl

Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania

Korzystanie z Serwisu internetowego

Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies z urządzenia końcowego Użytkownika), przetwarzane są w celu:

 • świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Użytkownikom Serwisu treści publikowanych na stronie internetowej – w związku z wykonaniem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 • stosowania niezbędnych plików cookies – w związku z wykonaniem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 • stosowania plików cookies w celach analitycznych i statystycznych na podstawie zgody Użytkownika – w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, polegającym na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i wydajności Serwisu.

W związku z udostępnianiem Serwisu Administrator wykorzystuje rozwiązania i  narzędzia analityczne opracowane przez podmioty zewnętrzne. Administrator korzysta z takich narzędzi, jak:

 • Google Analytics

Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć w polityce prywatności danego partnera.

Kontakt z Użytkownikiem Serwisu

Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem udostępnionego w ramach Serwisu formularza kontaktowego, chatu, formularza zamówienia rozmowy telefonicznej lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail. W przypadku skierowania do Administratora zapytania dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu:

 • komunikacji i rozwiązania sprawy, której dotyczy korespondencja – w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO polegającym na prowadzeniu korespondencji w ramach obsługi klienta lub w związku z jego działalnością gospodarczą;
 • obrony przed ewentualnymi roszczeniami – w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w zakresie dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
Newsletter

Dokonanie zapisu na newsletter prawny przez Użytkownika Serwisu wiąże się z przetwarzaniem jego danych osobowych, które są przetwarzane w celu:

 • świadczenia usługi wysyłki newslettera – w związku z wykonaniem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 • kierowania do Użytkownika treści marketingowych w ramach newslettera – na podstawie wyrażonej przez Użytkownika zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • prowadzenia działań analitycznych oraz statystycznych związanych z wysyłką newslettera – w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO polegającym na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności i oceny atrakcyjności przekazywanych w newsletterze treści.
Marketing Administratora

Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych produktów i usług własnych lub podmiotów trzecich Administratora. W tym zakresie dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • wyświetlania Użytkownikowi treści marketingowych w sieci internetowej – w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO polegającym na prowadzeniu kampanii marketingowych i remarketingowych w sieci internetowej;
 • wyświetlania Użytkownikowi treści marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom w związku z profilowaniem na podstawie plików cookies (reklama behawioralna) – – na podstawie wyrażonej przez Użytkownika zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) na zbieranie plików cookies, a także w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO polegającym na prowadzeniu kampanii marketingowych i remarketingowych w sieci internetowej oraz na lepszym dopasowaniu wyświetlanych treści do indywidualnych preferencji i zainteresowań Użytkownika;
 • przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną (na adres e-mail) oraz prowadzenia działań telemarketingowych (MMS/SMS lub rozmowa telefoniczna) – na podstawie wyrażonej przez Użytkownika zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • kierowania w ramach newslettera powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe – na podstawie wyrażonej przez Użytkownika zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • Prowadzenia profili w ramach mediów społecznościowych – w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO polegającym na prowadzeniu profilu, promowaniu marki, produktów i usług Administratora, budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z Administratorem oraz w celu komunikacji;
 • prowadzenia działań analitycznych oraz statystycznych, jak również związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług – w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO polegającym na prowadzeniu analiz skuteczności prowadzonych przez Administratora akcji marketingowych w Serwisie i oceny atrakcyjności przekazywanych treści;
 • przesyłania materiałów marketingowych za pośrednictwem poczty tradycyjnej – w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO polegającym na prowadzeniu kampanii marketingowych i remarketingowych bez badania preferencji adresata.

W związku z prowadzeniem działalności marketingowej Administrator wykorzystuje rozwiązania i  narzędzia analityczne opracowane przez podmioty zewnętrzne. Administrator korzysta z takich narzędzi, jak:

 • Google Ads
 • Display
 • Facebook ADS

Szczegółowe informacje w tym zakresie można natomiast znaleźć w ustawieniach prywatności danych oraz w polityce prywatności danego partnera.

Wykonanie umowy

Kontakt z Administratorem podejmowany w celu omówienia oferty mieszkaniowej Administratora jest możliwy za pośrednictwem udostępnionego w ramach Serwisu formularza kontaktowego, chatu, formularza zamówienia rozmowy telefonicznej, poprzez wysłanie wiadomości e-mail lub za pośrednictwem formularzy udostępnianych przez portale ofertowe współpracujące z Administratorem. W tym przypadku dane osobowe przetwarzane są w celu:

 • umożliwienia przedstawienia oferty ze wskazanej przez Użytkownika inwestycji lub w celu podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 • weryfikacji zainteresowania Użytkownika zawarciem umowy – w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO polegającym na weryfikacji decyzji Klienta lub weryfikacji aktualności baz danych klientów;
 • badania satysfakcji Użytkownika – w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO polegającym na weryfikacji reakcji  Użytkownika/Klienta po kontakcie z pracownikami Administratora lub po skorzystaniu z jego usług;
 • obrony przed ewentualnymi roszczeniami – w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w zakresie dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
Wykonywanie obowiązków prawnych Administratora

Podjęty przez Użytkownika kontakt z Administratorem może wiązać się z przetwarzaniem danych osobowych wykonywanie obowiązków prawnych nałożonych przez Administratora, np. w związku z realizacją reklamacji lub praw osób, których dane dotyczą lub z rozliczeniami w związku z zawartymi z Administratorem umowami. W tym przypadku przetwarzanie danych osobowych realizowane jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO.

Dochodzenie roszczeń

Dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia dochodzenia roszczeń w przypadku korzystania z  Serwisu w sposób niezgodny z przepisami prawa oraz Regulaminem, zasadami bezpieczeństwa lub dobrymi obyczajami – w związku z prawnie  uzasadnionym interesem Administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w zakresie dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Odbiorcy danych

Będziemy ujawniać Państwa dane osobowe następującym podmiotom świadczącym dla nas usługi:

 • hostingowe i informatyczne,
 • prawne i ubezpieczeniowe,
 • kurierskie i pocztowe,
 • prowadzenia modułu rezerwacyjnego na naszej stronie internetowej,
 • prowadzenia marketingu
 • organom i służbom państwowym na podstawie właściwych przepisów do uzyskiwania danych osobowych, pod warunkiem posiadania odpowiednich podstaw prawnych do żądania danych osobowych,
 • realizujące zadania w związku ze współpracą z naszą Spółką
 • właściciele serwisów internetowych, których wtyczki mogą znajdować się na stronie internetowej i profilach społecznościowych.

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność ich podania

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • usunięcia swoich danych,
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych,
 • przenoszenia swoich danych – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO) lub umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Więcej informacji o prawach przysługujących osobom, których dane dotyczą, zawierają przepisy art. 12–23 RODO.

Ponadto osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Więcej informacji pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.

Jak długo przechowujemy Państwa dane?

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania.

 1. Dane osobowe przetwarzane w celu odpowiedzi na zgłoszenie Użytkownika związane z funkcjonowaniem  Serwisu będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zapytania lub rozpatrzenia reklamacji.
 2. Dane, które będą przetwarzane w celu wykonania obowiązku nałożonego na Administratora na mocy przepisów prawa będą przechowywane aż do wykonania tego obowiązku, chyba że przepisy prawa nakazują dalsze przechowywanie tych danych.
 3. Gdy podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, dane są przetwarzane do momentu jej rozwiązania.
 4. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane przetwarzane są do jej wycofania.
 5. Dane przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, w szczególności dane statystyczne i analityczne, będą przetwarzane przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do wyrażenia przez Użytkownika skutecznego sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 6. Jeśli określone wiadomości mogą stanowić lub stanowią dowód w postępowaniu przed sądem lub innym organem, będą one przechowywane do końca okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do prawomocnego zakończenia postępowania, o ile zostało wszczęte, w zależności co następuje później.
 7. Dane zostaną usunięte również gdy nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane.

Przekazywanie danych do państw trzecich

Dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: „EOG”).

Jeśli na przestrzeni czasu zawarlibyśmy umowę na świadczenie usług teleinformatycznych z podmiotami działającymi poza strukturami EOG, zawsze odbywać się to będzie z podmiotami sprawdzonymi, które zapewniają ochronę danych osobowych.

Zgodnie bowiem z decyzją Komisji Europejskiej państwa odbiorców spoza EOG zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG. Decyzja wydana przez Komisję wobec USA obejmuje firmy uczestniczące w programie Data Privacy Framework. Współpracujemy jedynie z firmami uczestniczącymi w tym programie. Więcej informacji na ten temat można uzyskać pod adresem: https://www.dataprivacyframework.gov/s/

Zastosowany sposób zabezpieczenia Państwa danych jest zgodny z zasadami przewidzianymi w rozdziale V RODO. Możesz zażądać dalszych informacji o zabezpieczeniach stosowanych w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz dowiedzieć się, w jakich w miejscach są udostępniane.

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, które wywołałyby skutki prawne lub w podobny sposób wpływałyby na jakiekolwiek skutki wobec klientów, kontrahentów, ich pracowników lub współpracowników, jak również pracowników lub współpracowników administratora czy kandydatów do pracy.